INSCHRIJVING HORECATRAINING / TAPCURSUS

Schrijf je in voor de horecatraining / tapcursus. Alle velden met * zijn verplicht.

Het formulier werd succesvol verstuurd. Bedankt!
Er liep helaas iets mis tijdens het indienen.
Opgelet: niet alle verplichte velden zijn ingevuld.
1
PERSOONLIJKE GEGEVENS
3
Praktische informatie
3
Cursusdatums *

Stabiele horecapartner

Gedragscode tussen brouwerij en afnemer

GEDRAGSCODE: WIE-WAT-WAAROM-WANNEER
Waarom is er een gedragscode?

Als horecabrouwerij willen wij jou als klant zo goed mogelijk bijstaan om je zaak optimaal te kunnen uitbaten. Afhankelijk van jouw situatie kunnen wij commerciële, financiële en/of technische ondersteuning aanbieden. Dat kan bijvoorbeeld via investeringen in het handelsfonds, de café-inrichting en/of het debietmateriaal. Andere manieren zijn het verstrekken van kredieten, bruikleen, opleidingen…

Uiteraard hoort daar een tegenprestatie bij, meestal onder de vorm van een drankafnameovereenkomst. Hoewel dit soort overeenkomsten soms – en ten onrechte – in een slecht daglicht worden geplaatst, zijn ze op Europees niveau toegestaan, net omdat ze logisch en realistisch zijn voor de goede werking van de markt. Je bent als uitbater natuurlijk volledig vrij in je keuze om zo’n overeenkomst wel of niet aan te gaan.

De gedragscode heeft betrekking tot deze overeenkomsten. Ze heeft tot doel de sector te professionaliseren en ervoor te zorgen dat de goede relatie tussen brouwerij, de drankenhandel en horecaklant wordt verstevigd. Het is dan ook evident dat wij met veel plezier hebben deelgenomen aan dit initiatief.

Wie verwezenlijkte dit?

De gesprekken, gevoerd in 2015, liepen tussen de ministers Peeters en Borsus, de Belgische Brouwers, de Federatie van Belgische drankenhandelaars en de verschillende horecafederaties. Het resultaat was de ondertekening van de officiële ‘

voor goede relaties tussen brouwers, drankenhandelaars en horecasector’ op 21 december 2015. Uiteraard gaan wij 100 procent voor de toepassing van de gedragscode.

Wanneer wordt de gedragscode toegepast?

Je hebt een contract afgesloten na 1 maart 2016 Sinds 1 maart 2016 voldoen alle afgesloten overeenkomsten, die onder het toepassingsgebied van de gedragscode vallen, reeds aan de gedragscode.

Je hebt een contract afgesloten voor 1 maart 2016 Sommige overeenkomsten die voor 1 maart 2016 werden afgesloten vallen eveneens onder de gedragscode, hetzij onmiddellijk, hetzij vanaf 1 maart 2018 of nog later. Ook hier zullen wij de overgangsbepalingen van de gedragscode correct toepassen. De gedragscode benadrukt namelijk het belang van de verdere professionalisering van de horecasector. In geval van afwijking tussen je huidige overeenkomst en de gedragscode zal er telkens gekeken worden naar wat voor jou als klant het voordeligste is.